POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i Plików Cookies określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych osób korzystających z platformy internetowej prowadzonej pod adresem www.rezuro.com („Platforma”).

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników Platformy oraz ochrony udzielonych przez nich informacji osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych oraz Platformy jest Rezuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-171) Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48 Numer KRS: 0000822505, NIP: 5272916922 (dalej „Rezuro” lub „Administrator Danych Osobowych”).
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych może się odbywać poprzez adres email: kontakt@rezuro.com

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (RODO).
 2. Rezuro zbiera jedynie dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 3. Na Platformie zbierane są m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, status zawodowy.
 4. Podanie powyższych danych jest wskazane, jeżeli Użytkownik chce dokonać rezerwacji mieszkania lub pokoju za pośrednictwem Platformy oraz jeżeli chce otrzymać rezerwację na swoje mieszkanie lub pokój za pośrednictwem Platformy.
 5. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych w pkt 3.1.
 6. Każdy Użytkownik Platformy ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jego usług i udostępniać informacje o sobie.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim. Administrator Danych Osobowych nie przechowuje również danych poufnych Użytkowników takich jak kart kredytowych czy też dane dostępu do konta bankowego.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Rezuro (a) jest dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika (b) wykonanie lub zamiar zawarcia umowy, (c) uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,(d), gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów przez Rezuro.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych Rezuro za pomocą odpowiedniego formularza danych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru konta bankowego.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres do 5 lat, po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

4. ODBIORCY DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane przez Rezuro do przetwarzania - odbiorcami danych osobowych są: hostingodawca, firma księgowa, serwis do wystawiania faktur, serwis do wysyłki newslettera, serwis płatności online, e-maili, serwis do tworzenia dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych oraz firma obsługująca serwis technicznie.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Rezuro. mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Podmioty, którym Rezuro powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO.
 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 5. W przypadku uzyskania przez Rezuro wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Rezuro może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkowników.
 6. W przypadku dokonywania przez Rezuro transferu danych osobowych do państw trzecich Rezuro gwarantuje, że będzie się on odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi przez RODO.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 1. Użytkownik ma prawo, zgodnie z RODO do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Rezuro, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Rezuro, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Rezuro na temat Użytkowników, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń. W tym celu Użytkownik powinien korzystać z właściwych zakładek Platformy lub przesłać e-mail na adres wskazany na Platformie jako kontaktowy.

6. INNE DANE

 1. Rezuro może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na Platformie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Platformą. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Platformie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

7. ŚRODKI TECHNICZNE

 1. Rezuro stosuje środki techniczne i organizacyjne oraz wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Portalu Rezuro tylko w formie zaszyfrowanej. Natomiast rejestracja i logowanie do Konta jest prowadzone w ramach bezpiecznego połączenia https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
 3. W przypadku logowania przez zewnętrzne platformy facebook.com lub google.com poziom bezpieczeństwa określa https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation dla Facebook lub https://policies.google.com/privacy
 4. Rezuro informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Rezuro rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES

 1. Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz IP.
 2. Platforma szanując Państwa prawa oraz respektując Rozporządzenie oraz ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy – Rezuro.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Platformy, poza cookies wskazanymi w ust, 8.6 stosowane są następujące rodzaje plików cookies: umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Na ich korzystanie Użytkownik musi wyrazić zgodę poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki.
 8. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień cookies, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 3.02.2020 r.
Spinner
Loading...